İnsanlık binlerce yıldır mermeri işledi, ona hayat verdi. Bazen bir mezarın yalnızlığına eşlik etti o güçlü yapısıyla, bazen bir aslan kafası şeklinde vücut bulup mahalle çeşmelerinden akan suya yol oldu. Tarihe yön veren hükümdarların saraylarında meşale parıltıları düştü üzerine; ya da hamamlarda üzerine oturup sıcaklığına sığındı kardan üşüyenler. Yaşantımıza bir daha çıkmamak üzere giren mermeri sağlamlığı, estetiği ve her ihtiyacımıza cevap vermesiyle çok sevdik.
Kadim zamanların mermer ustalarının açtığı o ilk yolda tecrübe ve teknolojiyi, estetik ve kaliteyle birleştirerek, mermer bir zemin üzerinde yürüyormuşçasına sağlam adımlarla ilerliyoruz.